SPORTSKI REKVIZITI SPOLJAŠNJI I UNUTRAŠNJI

Program sportskih rekvizita koji imamo u ponudi je program iz našeg proizvodnog procesa a pored naših proizvoda nudimo i proizvode iz dopunskog asortimana od ino dobavljača.
Napominjemo da sportski rekviziti iz našeg proizvodnog programa poseduju EN Sertifikate i ateste o ispitivanju.
Naši proizvodi su zastupljeni u sledećim sportovima: Oprema za atletiku, Oprema za gimnastiku, strunjače, poligoni motorički, razboj, vratilo, švedska klupa, niska i visoka greda, ripstol sa okovom, Stolovi za stoni tenis, sto za stoni tenis sa točkićima i stolovi za spoljnu upotrebu Oprema za tenis, sudijska stolica za tenis, stubovi za tenis sa mrežom Semafori za sportske dvorane, osnovna i profesionalna Oprema za košarku, košarkaške konstrukcije za spoljne i unutrašnje terene, Oprema za odbojku, stubovi sa mrežom Oprema za rukomet, golovi za rukomet, mreža za rukomet Opremanje svlačionica garderobnim klupama, i ostalom pratećom opremom.

KOŠARKA

RUKOMET

ODBOJKA

FUDBAL

ATLETIKA

GIMNASTIKA

TENIS

STONI TENIS

SEMAFORI

OSTALA OPREMA